Disclaimer

Van Zantvoort Dakwerken doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te maken, maar geeft hiervoor geen garanties. Van Zantvoort Dakwerken kan bovendien niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Van Zantvoort Dakwerken garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Al het digitale materiaal, terug te vinden op deze website, mag niet zonder schriftelijke toestemming van Van Zantvoort Dakwerken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Van Zantvoort Dakwerken.

Wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Van Zantvoort Dakwerken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle rechten op de inhoud van de website berusten bij Van Zantvoort Dakwerken, voorzover deze niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website.

Van Zantvoort Dakwerken aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden door Van Zantvoort Dakwerken, op welke manier dan ook.

Van Zantvoort Dakwerken bvba
Industriepark 20 unit 6
2900 Schoten

tel.(+32) 471 46 47 87

Volg ons op Facebook!

Copyright 2019 Van Zantvoort Dakwerken bvba | Privacy | Disclaimer | Website door Springweb